thefuturesteps.org

Chính sách bảo mật

1. Tuân thủ luật pháp và quy định
Chúng tôi sẽ tuân thủ Đạo luật về quyền riêng tư và các luật, chính sách liên quan khác và chính sách bảo mật này liên quan đến việc mua sắm, sử dụng và xử lý thông tin cá nhân của khách hàng.
2. Xác định và công bố các sử dụng
Chúng tôi sẽ công bố trước sau khi nêu rõ mục đích sử dụng thông tin cá nhân cho khách hàng mà chúng tôi có được càng nhiều càng tốt. Khi bạn lấy thông tin cá nhân trực tiếp từ khách hàng bằng văn bản như hợp đồng, mục đích sử dụng sẽ được nêu rõ trước cho khách hàng, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
3. bánh quy
Khi bạn truy cập IncomeStreamxc.com, chúng tôi có thể chèn và truy cập các cookie trên máy tính nhận dạng duy nhất trình duyệt của bạn. Chúng tôi thường sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm người dùng và chất lượng dịch vụ của mình bằng cách lưu trữ các sở thích và xu hướng của người dùng, chẳng hạn như cách mọi người tìm kiếm và nơi họ đến. Hầu hết các trình duyệt thường chấp nhận cookie theo mặc định, nhưng bạn có thể đặt lại trình duyệt của mình bất kỳ lúc nào để từ chối tất cả cookie.
4. Cải tiến liên tục
Chúng tôi sẽ không ngừng nỗ lực cải thiện việc xử lý thông tin cá nhân trong công ty thông qua việc thiết lập các quy định nội bộ về bảo vệ thông tin cá nhân, đào tạo nhân viên và đánh giá nội bộ.